ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 28. januára 2023.
Posledná aktualizácia 16. novembra 2023.

Zásady ochrany osobných údajov


Posledná aktualizácia 16. novembra 2023

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady Cirkevného zboru Evanjelickej augsburského vyznania cirkvi na Slovensku v Nitre, Sládkovičova 12,, Nitra 949 01, Slovensko, email: farskyurad@ecavnr.sk, tel.: +421376514413 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku ( https://www.ecavnr.sk ).

 

Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.


Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na webovej stránke. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia a váš pokračujúci prístup k webovej stránke alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

 

Vaše práva:


V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na farskyurad@ecavnr.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.


Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k našej webovej stránke, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

 

Súbory cookie atď.


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 

Zabezpečenie:


Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

 

Sťažnosť / úradník pre ochranu údajov:


V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, sa na nás môžete obrátiť na adrese Cirkevný zbor Evanjelickej augsburského vyznania cirkvi na Slovensku v Nitre, Sládkovičova 12,, email: farskyurad@ecavnr.sk.

Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Návrat hore