ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Predstavitelia zboru

Predsedníctvo zboru

Boženík Ivan (Zborový farár)

Huba Ján (Zborový dozorca)

Členovia zborového presbyterstva

Beresecká Oľga

Bobčeková Danica

Boženík Ivan, farár

Globan Peter

Huba Ján

Kilianová Janka

Korenko Maroš

Kuťková Radmila

Líška Pavol

Líšková Elena

Mandová Sylvia

Mesároš Tibor

Otepková Lenka

Otepka Pavol

Pánisová Alena

Plesníková Ľubomíra

Proksa Ondrej

Revay Slavomír, ml.

Šeböková Magdaléna

Števčík Pavel

Števková Mária

Švecová Zuzana

Vacho Rastislav

Záhradník Vladimír

Zmeko Milan

Správa zboru

Mesároš Tibor (Zástupca zborového dozorcu)

Korenko Maroš (Kurátor)

Otepková Anna (Administratívna pracovníčka)

Šeböková Magdaléna (Účtovníčka)

Zmeko Milan (Kostolník)

Hospodársky výbor

Boženík Ivan

Huba Ján

Korenko Maroš

Šeböková Magdaléna

Vacho Rastislav

Stavebný výbor

Boženík Ivan

Globan Peter

Korenko Maroš

Revay Slavomír, ml.

Zmeko Milan

Misijný výbor

Bobčeková Danica

Boženíková Milica

Boženík Ivan

Huba Ján

Kilianová Jana

Konkušová Jarmila

Konkuš Marek

Otepková Anna

Proksa Ondrej

Valentová Ika

Návrat hore