ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Rodinné spoločenstvo (RoS)

Mt. 18, 20

„Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ 

Srdečne pozývame do rodinného spoločenstva všetkých, ktorí chcú duchovné rásť,vzájomne sa povzbudzovať v kresťanskej výchove detí, zdielať radosti a starosti pri výchove, spoločne sa modliť, chváliť Pána Boha piesňami, vytvárať a upevňovať priateľstvá detí aj dospelých.

Radi spolu chodíme na výlety do prírody, spoznávame nové miesta. Naše stretnutia sú vždy spojené s krátkym biblickým zamyslením, piesňami, aktivitami pre deti, príjemnými rozhovormi a občerstvením.

Každoročne organizujeme rodinnú víkendovku a iné podujatia, pozývame aj hostí z iných cirkevých zborov, radi poslúžime aj praktickou pomocou, napr. v detskom tábore, pri príprave kávy po kostole, zapojili sme sa do chystania krabíc lásky na pomoc deťom v núdzi.

Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/groups/170697350697590

Príďte medzi nás vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 15:00. Pozývame rodiny s deťmi aj bez detí, veď aj dvaja sú rodina!

Kontakt

Jarka a Marek Konkušovci

Telefón: 0904 873 184

Galérie

Víkendovka RoS Vilabela 2023 (Jún)
Stretnutie rodinného spoločenstva (Február)
Stretnutie rodín (September)
Víkendovka ROS Kokava (Jún)
ROS výlet Žibrica (Jún)
Fašiangový rodinný karneval (Február)
Návrat hore