ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V Evanjelickom posli bol uverejnený článok o Spoločenstve mužov

čítaj – TU 

Ďaľšie príspevky
Návrat hore