ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Stretnutie mamičiek 20.9.2023

Milé mamičky🌷🌷🌷
teším sa naše tradičné stretnutie v stredu o 17:00.🙂
Pr 31,30: Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu.
Ďaľšie príspevky
Návrat hore