ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Zborový volebný konvent

Bratia a sestry,

zborový volebný konvent sa uskutoční 26 februára.  Aj touto cestou Vám predkladáme materiály na schválenie:

  • správu brata farára o živote v CZ za rok 2022 – TU
  • prehľad hospodárenia za rok 2022 a návrh rozpočtu za rok 2023 – TU
Na zborovom konvente zaznie komentár ku správe farára – br. kurátor Prof. Maroš Korenko podá hlbšiu vysvetľujúcu správu. Zároveň vás informuje najmä o energetickom projekte a potrebnej rekonštrukcií strechy na chrámovej lodi, ktorá je v havarijnom stave.
Ďaľšie príspevky
Návrat hore