ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

OZ Pavla Valáška – 2% z dane

Aj v roku 2024 sa uchádza o prijatie podielu z našich daní Občianske združenie Pavla Valáška.  Prijatým podielom chce podporovať sociálne, misijné a kultúrno-vzdelávacie aktivity Cirkevného zboru ECAV v Nitre. Klienti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra – opatrovateľskej služby, deti a mládež na letných táboroch, konfirmandi a mládež na víkendových pobytoch a mnohí ďalší, ktorí navštevujú naše podujatia a kultúrne aktivity, to sú tí, ktorí budú môcť mať úžitok z prostriedkov OZ Pavla Valáška, ktorých najväčšiu časť tvorí prijatý podiel z dane.

Všetky informácie potrebné pre poukázanie podielu z dane nájdete na www.ecavnr.sk v časti „Ako postupovať, ak chcete darovať časť svojej dane“. Tak isto tu nájdete potrebné tlačivá – Potvrdenie a Vyhlásenie.

Ďakujeme Vám za Vaše podporu a poukázanie podielu z dane pre OZ Pavla Valáška. 

Každý cent dostáva zmysel v službe!

Ďaľšie príspevky
Návrat hore