ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Presbyter Ondrej Proksa dokazuje, že aj na Slovensku sa dá čestne, kresťansky podnikať

Februárové stretnutie nášho Spoločenstva mužov malo opäť zaujímavú tému: Viera a podnikanie. A nemenej zaujímavého hosťa – domáceho Ondreja Proksu, ktorý od roku 2015 podniká v IT segmente.

 

Vieru v Pána Ježiša získal od rodičov a prehĺbili ju hlavne stretnutia v spoločenstvách detí a mládeže, kde spoznal aj svoju manželku.

Úvodné zamyslenie zborový dozorca venoval závisti. Ide o vlastnosť, ktorú by sme v živote, osobitne v pôstnom období, mali čo najviac odsúvať do úzadia. Čo si muži závidia? Napríklad peknú frajerku či manželku (ako biblický príklad uviedol hriech kráľa Dávida, keď zviedol manželku Uriáša Chetejského, krásnu Batšebu).

 

Potom sú to pekné autá či úspech v podnikaní (priamy súvis s témou večera). Zamyslenie ukončil citátom z Knihy Kazateľ (4,4): Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť.

 

Na Slovensku často výrazne zaznieva názor, (v nitrianskom nárečí): „Podnikaťeľi? To sa tý, čo ňeplaťá dane.“ No a Ondrej Proksa počas 45 minútovej úžasnej prezentácie podľa mňa presvedčil všetkých 17 prítomných bratov, že to nemusí byť pravda. Že podnikať sa dá i čestne.

 

V podnikaní, hlavne na jeho začiatku, je nutná úžasná pracovitosť a vytrvalosť. Ondrej ju získal na domácom gazdovstve v Malom Záluží. Spomína, že kým nevybrali zemiaky z riadku, dlhého viac ako 100 metrov, tak sa zo záhrady neodišlo. Plus ich následne musel predať na rínku v Piešťanoch. Tu získal dobrú školu pre následný biznis: Ako komunikovať so zákazníkom, ak chcem úspešne celú produkciu predať.

 

V roku 2015 bol spoluzakladateľom firmy SoftPoint. Začali vyvíjať weby na mieru firmám. Darilo sa im. Prelomovým bol nástup spolupráce s firmou Muziker. Postupne sa počet ich kolegov (nevolá ich zamestnancami, čo je veľmi milé) zvýšil na 70. A vec, pre nás kresťanov úžasná – od roku 2016 sa so svojim spoločníkom raz týždenne modlia za ich firmu, ich kolegov a obchodných partnerov.

 

Zložité roky zábehu firmy (2017 – 2019) ho priviedli k poznaniu, že najdôležitejším v biznise je vyvážiť prácu so súkromím (rodinou) a ku krédu: „Chceme byť najprv úspešní doma“.

 

Hlavnou hodnotou ich firmy sú kresťanské princípy a biblické slová: Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie (Mt 22, 15 – 21). Príkladná je ich firemná filantropia. Či už finančná, venovaná viacerým neziskovým organizáciám, technická (tvorba celocirkevného webu ECAV a nášho webového sídla www.ecavnr.sk, kresťanského rádia Lumen, ZŠ Narnia Trnava), potom pomoc materiálna, vzdelávacie aktivity a iné.

 

Naše milé stretnutie sme ukončili agapé pri perfektnom kopaničiarskom poľovníckom guláši, s láskou pripravenom Ondrejovým svokrom, pánom Karlikom z Podkylavy.

 

Nasledujúce stretnutie bude duálnym – Spoločenstvo mužov a žien v poslednú marcovú stredu. Brat farár Boženík nám priblíži Paschálnu večeru. Jahniatko zo svojho chovu prisľúbil venovať br. presbyter Rastislav Vacho. Príďte medzi nás, milé sestry a drahí bratia.

 

Ján Huba, zborový dozorca

Snímky: Pavol Otepka a Ján Huba

Ďaľšie príspevky
Návrat hore