ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Kázne 2020

Nahrávky všetkých kázni z nášho kostola v Nitre.

Návrat hore