ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Aktuality ku zbierke na servisnú opravu organa

Ďakujeme všetkým ochotným darcom za finančné príspevky na dôležitú servisnú opravu organa. K 579,50€, ktoré sa podarilo vyzbierať na prvom benefičnom koncerte pribudlo 723€ z druhého benefičného koncertu. Na tento cieľ bola taktiež venovaná ofera v sume 639,30€ zo Služieb Božích na  2. adventnú nedeľu, kde sme si pripomenuli 15. výročie posvätenia tohto unikátneho nástroja.

Cena práce je rozpočtovaná približne na 10000€, čo je aj finálna suma zbierky. Dávame vám do pozornosti možnosť prispieť ľubovoľnou sumou na číslo účtu nášho cirkevného zboru (IBAN):

SK29 7500 0000 0003 0266 0573

Príspevky porúčame do vašej štedrosti.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore