ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Služby Božie počas vianočných sviatkov

17.12. 10:00 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu s Večerou Pánovou

21.12. 17:00 Adventná večiereň s Večerou Pánovou

24.12. 15:00 Štedrovečerné Služby Božie s programom detí

a o 17:00 hlavné Služby Božie

25.12. 10:00 Služby Božie na Prvý sviatok vianočný s Večerou Pánovou

26.12. 10:00 Služby Božie na Druhý sviatok vianočný s Večerou Pánovou

31.12. 17:00 Služby Božie na “Starý rok”

1.1. 10:00 Služby Božie na Nový rok

Ďaľšie príspevky
Návrat hore