ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločný rodinný Silvester

Pozývame vás na spoločný rodinný Silvester.

Kedy? 31. 12. 2023 o 18:30

Kde? Evanjelický kostol sv. Ducha

Čo? piesne, modlitby, rozhovory, rodinné hry, súťaže, občerstvenie

Tešíme sa na vás!

Ďaľšie príspevky
Návrat hore