ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Vianočný charitatívny koncert

Pozývame vás na Vianočný charitatívny koncert Close Harmony Friends v Evanjelickom a. v. kostole svätého Ducha v Nitre.

Kedy? V pondelok 18. decembra 2023 o 19:00hod.

Tešíme sa na vás!!

Ďaľšie príspevky
Návrat hore