ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Pozrite si krátku reportáž z ekumenického stretnutia v KC Zobor

Druhé ekumenické stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konalo v KC Zobor. Pozrite si krátku reportáž a článok z biskupstva RKC Nitra.

V Nitre sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov stretli veriaci 5 cirkví

Ďaľšie príspevky
Návrat hore