ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo mužov 31.1.2024 s bratom kaplánom Ondrejom Barancom

Zaujímavá diskusia na tému Moja cesta viery s Ondrejom Barancom – kaplánom

Prvé tohtoročné stretnutie Spoločenstva mužov prilákalo do nášho kruhu 18 bratov. Cenné je, že prišli aj z iných zborov (Nové Sady, Zlaté Moravce) a ekumenický charakter zrkadlila prítomnosť Jurka Čána z klokočinskej rímsko – katolíckej farnosti.

Úvodné duchovné zamyslenie zborového dozorcu bolo venované nešváru, ktorý čoraz viac preniká do našich vzťahov – urážaniu sa a následnej neschopnosti odpúšťať si. Akoby sme vôbec nevnímali, čo tak často odriekame v Modlitbe Pánovej …a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom (Mt 6, 12).

Hosťom spoločenstva bol brat seniorátny kaplán Ondrej Baranec, ktorý slúži hlavne v CZ Zlaté Moravce. Tému Moja cesta viery poňal veľmi zaujímavo. Nebol to monológ, ale snažil sa s nami čo najviac diskutovať. Aj sa mu to darilo. Za úprimnosť aj pri citlivejších témach sa patrí prítomným bratom poďakovať. Hovorili sme o tom, aké vlastnosti má mať muž, ako sme boli vychovávaní, ako sa snažíme vychovávať svoje deti. O tom, ako sme sa stali veriacimi, o tom, prečo študoval teológiu a čo tomu predchádzalo.

Náš organista Duško Kovarčík v súlade s tradíciou venoval hosťovi pesničku. Ba tentokrát výnimočne 2. Obe z dielne českých legiend – dvojice J. Šlitr a J. Suchý (Zuzana a Kytky se smály, vánek si vál). Obe mali jasný dôvod, prečo boli Duškom zvolené. Brat kaplán, ako to u našich hostí býva, mal možnosť vybrať si z nášho Evanjelického spevníka úvodnú a záverečnú skladbu. Zaspievali sme si pesničky 512 a 434.

Spoločenstvo sme ukončili excelentnou novoročnou kapustnicou pripravenou naším maestrom kuchárom Ivanom Kuhnom. Krásne sa snúbila s kváskovým cibuľovým chlebíkom z pekárne YEME. V Božej milosti sme prežili opäť radostný večer.

Ján Huba, zborový dozorca

Snímky: Maroš Korenko

Ďaľšie príspevky
Návrat hore