ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Rodinné spoločenstvo 28.1.2024

„Buď ako Daniel!“  – tak znela téma prvého stretnutia Rodinného spoločenstva v novom roku.
Na príklade Danielovho charakteru sme diskutovali o tom, či je možné aj v dnešnej dobe kráčať „proti prúdu“, zostať verný a bohabojný aj napriek tlaku okolia, niekedy aj od priamych nadriadených, priateľov či známych. Daniel nás učí ako byť verný Bohu, bol poslušný kráľovi, až pokým od neho nežiadal niečo, čo bolo proti Božím zákonom. Záležalo mu viac na tom, čo si o ňom pomyslí Boh a nie ľudia. Zamyslime sa aj my nad ústrednými slovami listu Rímskym 12,2 a listu Kolosenským 3, 23:

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ – Dokážeme rozpoznať, čo je vôľa Božia? Správame sa tak, aby to bolo Bohu milé?

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“ – Keď niečo robíme, robíme to z vlastných síl, chceme sa viac páčiť ľuďom alebo Bohu?

Pre deti bol ako obvykle pripravený zaujímavý program, LEGO divadielko, piesne, hry a iné aktivity. Tému sme ukončili spoločnými modlitbami, po ktorých nás čakalo výborné občerstvenie a priateľské rozhovory. Stretnutia sa zúčastnilo päť rodín.

Už sa tešíme nabudúce!

Viac fotiek nájdete v galérii: Stretnutie rodinného spoločenstva (Január)

Ďaľšie príspevky
Návrat hore