ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. január 2024)

Milí priatelia. Tak ako každý rok, aj tento rok sa budú v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. január 2024) konať modlitby za našu jednotu.
Bohoslužobné stretnutia sa v Nitre budú konať v dňoch:
Štvrtok 18.1. o 18.00 v Evanjelickom kostole Svätého Ducha (spoluorganizuje Cirkevný zbor ECAV v Nitre)
(adresa: Sládkovičova 2679/12, 949 01 Nitra)
Utorok 23.1 o 18.45 v Kultúrnom centre na Zobore (spoluorganizuje Farnosť Nitra – Zobor)
(adresa: Svätourbanská 104, 949 01 Nitra-Zobor)
Téma ekumenických stretnutí je: MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA… A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO (Lk 10, 27)
Srdečne vás a vašich drahých pozývame na modlitby.
Ďaľšie príspevky
Návrat hore