ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Trojkráľová poklona tvorcom našej fb stránky

Hoci som výskumníkom, nie som mudrcom, akými boli biblické postavy, skláňajúce sa pred malým Ježiškom. Napriek tomu využívam tento sviatočný deň, aby som sa poklonil – poďakoval všetkým, ktorí prispievajú k tvorbe našej zborovej fb stránky.

 

Prináša nám veľmi rýchlo – väčšinou už v daný deň či hodinu informácie o tom, čo sa v našom CZ uskutočnilo.  Podujatí býva veľa, preto máme aj nemálo nových správ týždenne. To sa prejavuje aj na počte  sledovateľov našej fb stránky. Ten momentálne presahuje 1,2 tisíc.

 

Urobil som analýzu fb stránok ev. a. v. zborov v krajských mestách a veľkých cirkevných zboroch. Vyššiu sledovanosť ako naša majú len stránky CZ Prešov (2,5 tis.), Bratislava – Staré mesto (1,9 tis.) a Hanušovce nad Topľou (1,8 tis.). Rovnakú CZ Žilina, Trenčín a Košice – Terasa. Samozrejme, nejde o súťaž. Ide o mieru využitia tohto moderného nástroja komunikácie na misijnú prácu.

 

A nielen vnútromisijnú. Našu fb stránku pravidelne sleduje a príspevky „lajkuje“ veľa ľudí mimo Nitry či z iných cirkví, dokonca i evanjelici z Dolnej zeme.

 

Preto moja veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k „napĺňaniu“ našej fb stránky. Ide hlavne o Milicku Boženíkovú, br. farára Ivana Boženíka a Aninku Otepkovú. Sú, samozrejme, i mnohí ďalší spolupracovníci. A zabudnúť pri poďakovaní nemôžem ani na našich čitateľov a „lajkujúcich“.

 

Veľmi sa teším aj z našej čerstvo modernizovanej webovej stránky www.ecavnr.sk. Tu patrí obrovské poďakovanie za prácu i jej financovanie presbyterovi Ondrejovi Proksovi. Ďakujem tiež Ninke Pastierikovej, ktorá je autorkou dizajnu bývalej stránky a aktualizovala jej obsah niekoľko rokov.

 

Klobúk dolu pred všetkými, ktorí i takýmto spôsobom slúžite našej cirkvi.

 

Ján Huba, zborový dozorca

Ďaľšie príspevky
Návrat hore