ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Časopis Otvorená náruč 2016

Otvorená náruč – Zima 2016
Otvorená náruč – Jeseň 2016
Otvorená náruč – Leto 2016
Otvorená náruč – Jar 2016
Návrat hore