ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Časopis Otvorená náruč 2014

Otvorená náruč – Zima 2014
Otvorená náruč – Jeseň 2014
Otvorená náruč – Leto 2014
Otvorená náruč – Jar 2014
Návrat hore