ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2004 – 2011

2010 – Pamätný text – kostol
2007 – Mládežnícky tábor – Opalisko (Leto)
2007 – 60. výročie samostatnosti zboru, 7. výročie Kostola Svätého Ducha, prvé CD Nitrianskeho evanjelického spevokolu 27.5.2007
2006 – Detský tábor – Belušské Slatiny (Júl)
2006 – Mládežnícky tábor – Hronec, Kamenisté (Júl)
2006 – 0-tý ročník KostolFestu 28.7.2006
2006 – Bohoslužby s piesňami mládeže + mládežnícke popoludnie 30.4.2006
2005 – Letný tábor mládeže, Malinô Brdo
2005 – Seniorátne stretnutie mládeže – Levice 30.4.2005
2005 – Návšteva z Nemecka
2004 – Benefičný koncert (December)
2004 – Šarkaniáda (September)
Návrat hore