ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2022

Program detí Vianoce 2022 (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2022 (December)
Advent 2022 (December)
Balíky pomoci na UA (December)
Presbyterstvo 8.12.2022 (December)
Rodinné spoločenstvo (November)
Služby Božie úcta k starším (November)
Návšteva Naperville (November)
Duchovná pieseň – spevokoly (Október)
Poďakovanie za úrody zeme (Október)
Zborový výlet (Október)
Koncert Samuel Capricornus (September)
Návrat hore