ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2013

Zdobenie stromčeka Vianoce 2013 (December)
Vianočná mládež (December)
Stretnutie mužov (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Stretnutie mamičiek (December)
Výroba pohľadníc na Vianoce (December)
Adventný organový koncert – Stanislav Surin (December)
Seniorátne stretnutie dorastu a mládeže (November)
Výlet manželských párov (November)
Tekviciáda (November)
Šarkaniáda (Október)
Návšteva v Dudinciach (Október)
Návrat hore