ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2016

Adventné popoludnie pre deti (December)
Výroba vianočných pohľadníc (December)
Adventný organový koncert – Martin Bako (December)
Vianočná mládež (December)
Služby Božie s piesňami mládeže (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2016 (December)
Služby Božie pre najstarších – Advent (December)
Výlet Šariš (November)
Návšteva z Kirchheim Unter Teck (November)
Šarkaniáda (November)
Cithara (November)
Tekviciáda (Október)
Návrat hore