ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2023

Silvester ROS (December)
Štedrý Večer (December)
Seniorátna pastorálna konferencia DNS (December)
ROS a súťaže pre deti (December)
Zdobenie stromčeka (December)
Organové koncerty na podporu zbierky na organ (December)
Školenie učiteľov besiedky v Trnave (December)
1. adventná nedeľa a káva po kostole (December)
Koncert gitarového kvarteta (November)
SEŽ beseda so Soňou Bulbeck (November)
SB a návšteva pamätnej tabule K. Kuzmányho (November)
Jesenné stretnutie seniorov (November)
Návrat hore