ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2017

Silvestrovský benefičný koncert (December)
Generálna skúška Štedrovečerného programu detí (December)
Služby Božie pre najstarších – Advent (December)
Vianočné vystúpenie detí (December)
Vianočná mládež (December)
Zdobenie vianočného stromčeka (December)
Služby Božie s piesňami mládeže (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Organový koncert (December)
Jesenný zájazd žien (November)
Šarkaniáda (November)
Navšteva z Kokavy (November)
Návrat hore