ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2014

Vianočná mládež (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2014 (December)
Služby Božie pre najstarších – Advent (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Organový koncert (December)
Služby Božie s gratuláciou br. farárovi Ivanovi Eľkovi (December)
Šarkaniáda (November)
Zájazd Spiš (November)
Poďakovanie za úrody zeme (Október)
Návšteva br. Majlinga (Október)
Tekviciáda (Október)
Návšteva z USA (Október)
Návrat hore