ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2018

Vianoce 24.12.2018 (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2018 (December)
Vianočná mládež (December)
Služby Božie s piesňami mládeže (December)
Adventný organový koncert – Stanislav Surin (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Seniorátny deň (Október)
Tekviciáda (Október)
Návšteva z Rimavskej soboty (Október)
Oprava vody (September)
Vyslanie pracovníkov do služby a požehnanie detí (September)
Mladežnícky tábor (August)
Návrat hore