ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2019

Štedry Večer Nitra 24.12.2019 (December)
Organový koncert 15.12.2019 (December)
Stretnutie mužov 16.12.2019 (December)
Mládežnícke Bohoslužby 8.12.2019 (December)
Stretnutie presbyterov DNS ECAV na Slovensku Tešedíkovo 17.11.2019 (November)
Spevokol ECAV Nitra 10.11.2019 (November)
Inštalácia Ivan Boženík 6.10.2019 (Október)
Poďakovanie za úrody zeme 13.10.2019 (Október)
Požehnanie detí 1.9.2019 (September)
Rozlúčka s br. emeritným biskupom Július Filo Filom 4.8.2019 (August)
Presbyterstvo Nitra 6.6.2019 (Jún)
Stretnutie mužov (Jún)
Návrat hore