ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2015

Adventné popoludnie pre deti (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2015 (December)
Adventný organový koncert (December)
Služby Božie pre najstarších (December)
Vianočná mládež (December)
Slovenský inštitút v Berlíne (December)
Šarkaniáda (November)
Výlet Veľký Krtíš (November)
Pamätník Ľ. Štúra (November)
Výlet Lučenec (November)
Výlet Kokava nad Rimavicou (November)
Výlet Rimavská Sobota (November)
Návrat hore